Prezentare generală

Acronim

BIA_CHEM

Date de identificare

Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-322

Număr proiect: 51/2017

Tipul proiectului:

Proiect de cercetare exploratorie

Valoarea contractului

847.443 RON

Sursa de finantare

Bugetul de stat

Autoritatea contractanta

Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Contractor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași

Director de proiect

Prof. dr.ing. Silvia Curteanu