www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2020


www.icpm.tuiasi.ro

Cine suntem

Puţină istorie

În Iaşi, învăţământul universitar are o vechime de peste două secole:

Pe parcursul ultimilor 108 de ani, continuitatea pregătirii inginerilor chimişti s-a facut sub diferite denumiri şi organizări ale facultăţii: Facultatea de Chimie Industrială, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Facultatea de Tehnologie Chimică, ajungând în prezent să fie Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”. Mai multe repere istorice găsiţi aici.

Calitate şi excelenţă

În urma ierarhizării din anul 2011 a programelor de studii organizate de universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ, domeniile INGINERIE CHIMICĂ şi INGINERIA MEDIULUI au fost clasificate în categoria A.

În urma clasificării universităţilor din România, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi a fost inclusă în prima categorie, cea a Universităţilor de Cercetare Avansată şi Educaţie (Monitorul Oficial 637/6.IX.2011).

 

Mai multe informaţii referitoare la structura şi colectivul facultăţii, programele de studiu sau direcţiile de cercetare găsiţi în paginile web ale facultăţii: www.ch.tuiasi.ro