www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

ADMITERE 2017


www.ch.tuiasi.ro

Oferta educaţională - SEPTEMBRIE 2017

În anul 2017, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului îţi oferă posibilitatea să optezi pentru unul din cele trei domenii de licenţă acreditate: Inginerie Chimică, Ingineria Mediului şi Inginerie şi Management, care includ nouă programe de studii (prezentarea programelor de studiu).

DOMENII DE LICENŢĂ

45 locuri la buget

28 locuri cu taxă

7 programe de studiu*,**
20 locuri la buget

15 locuri cu taxă

1 program de studiu**
9 locuri la buget

5 locuri cu taxă

1 program de studiu**
* în cazul domeniului Inginerie Chimică, programul de studiu se alege la finalul anului II de studiu, în funcţie de mediile obţinute în primii doi ani de studiu.
** Domeniile de studiu şi programele de studii sunt prezentate pe larg la secţiunea STUDII-LICENŢĂ din pagina web a facultăţii
Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018 este de 2500 RON. Există posibilitatea suplimentării locurilor.

Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu (cu precizarea specializării) şi este însoţită de Suplimentul de diplomă (redactat în limbile română şi engleză).

Pentru candidații din Republica Moldova, pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE informațiile privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Licență