www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2020


www.icpm.tuiasi.ro

Oferta educaţională

În anul 2020, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” îţi oferă posibilitatea să optezi pentru unul din cele trei domenii de licenţă acreditate: Inginerie Chimică, Ingineria Mediului şi Inginerie şi Management, care includ nouă programe de studii (prezentarea programelor de studiu).

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020 se face exclusiv online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

DOMENII DE LICENŢĂ

55 locuri la buget

7 programe de studiu*,**
30 locuri la buget

1 program de studiu**
15 locuri la buget

1 program de studiu**
* în cazul domeniului Inginerie Chimică, programul de studiu se alege la finalul anului II de studiu, în funcţie de mediile obţinute în primii doi ani de studiu.
** Domeniile de studiu şi programele de studii sunt prezentate pe larg la secţiunea STUDII-LICENŢĂ din pagina web a facultăţii
60 de locuri la taxă: cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021 este de 2500 RON.

Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu (cu precizarea specializării) şi este însoţită de Suplimentul de diplomă (redactat în limbile română şi engleză).

 

Locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI: 24 locuri cu bursă și 17 locuri fără bursă. Admiterea se face la rectoratul universității.

Pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE informațiile privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Licență