www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2018


www.ch.tuiasi.ro

Oferta educaţională - septembrie 2018

În anul 2018, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” îţi oferă posibilitatea să optezi pentru unul din cele trei domenii de licenţă acreditate: Inginerie Chimică, Ingineria Mediului şi Inginerie şi Management, care includ nouă programe de studii (prezentarea programelor de studiu).

DOMENII DE LICENŢĂ

49 locuri la buget

22 locuri cu taxă

7 programe de studiu*,**
25 locuri la buget

10 locuri cu taxă

1 program de studiu**
11 locuri la buget

5 locuri cu taxă

1 program de studiu**
* în cazul domeniului Inginerie Chimică, programul de studiu se alege la finalul anului II de studiu, în funcţie de mediile obţinute în primii doi ani de studiu.
** Domeniile de studiu şi programele de studii sunt prezentate pe larg la secţiunea STUDII-LICENŢĂ din pagina web a facultăţii
Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 este de 2500 RON. Există posibilitatea suplimentării locurilor.

 

Locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI: numarul de locuri este afisat pe pagina web a universitatii: licenta.

Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu (cu precizarea specializării) şi este însoţită de Suplimentul de diplomă (redactat în limbile română şi engleză).

Pentru candidații din Republica Moldova, pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE informațiile privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Licență