www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2020


www.icpm.tuiasi.ro

Cum se face admiterea

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR

Media de admitere (MA) este egală cu media obţinută la examenul de bacalaureat (MBac)

MA = MBac

Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (pe domeniu si specializare).

Pentru medii egale la bacalaureat, departajarea se face după nota obţinută la proba scrisă de Limba română şi dacă este cazul, după nota obţinută la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii declaraţi admiși la unul sau mai multe domenii din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu, conform calendarului stabilit de facultate. Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.

Pentru informaţii suplimentare poţi contacta comisia de admitere: admitereficpm@gmail.com

Puteţi consulta şi procedura de: Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta (PO.DID.05) (si anexe) disponibilă pe site-ul universității, la Manualul procedurilor.