www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2018


www.ch.tuiasi.ro

Ce trebuie să conţină dosarul tău de admitere

Dosarul care se depune la comisia de înscriere trebuie să conţină (dosarul va fi de tip plic):

* Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august-septembrie 2018 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat urmatoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media obţinută la examenul de bacalaureat. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa şi foaia matricolă vor fi depuse în original la dosarul de admitere după eliberare, dar nu mai târziu de termenul limită pentru depunerea actelor în original. În cazul în care candidatul nu depune originalele diplomei de bacalaureat sau ale adeverinţei şi ale foii matricole în termenul menţionat, acesta este exclus de pe lista candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget.
** actele se acceptă în copie legalizată doar pentru înmatricularea la forma cu taxă
*** Sunt scutiţi de plata taxei de înscrierela concursul de admitere: premianţii (premiul I, II, III şi menţiune) Concursului "Academician Cristofor Simionescu" sau de la Manifestarea Științifică ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic în activitate; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi. Scutirea de la plata taxei de înscriere se face doar pentru candidaţii care depun actele în original (diploma de bacalaureat sau adeverinţă şi foaia matricolă)!

 

Completarea cererii de înscriere:
Pentru eficiență maximă apelează la următorul link  ÎNSCRIERE ONLINE apoi, vino cu dosarul la Comisie, vis-a-vis de Iulius Mall, în perioada 9-27 iulie 2018.
Eventualele corecturi le facem împreună, pe calculatoarele facultății ! Și apoi noi listam cererea la imprimantă.
Dacă nu ai net, nu ai timp, nu te descurci, ori nu îți place interfața online, vino direct la Comisie!
Noi îți stăm la dispoziție zilnic între orele 9-15, iar sâmbăta intre 9-12!
Asigurăm consiliere profesională individualizată de nivel înalt.
Informații suplimentare admitere și oferta educațională: admitere licenta


Termen limită depunere a actelor în original pentru sesiunea I - iulie 2018:
                                               6 septembrie 2018, ora 14:00
.