www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2020


www.icpm.tuiasi.ro

Ce trebuie să conţină dosarul tău de admitere

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020 se face exclusiv online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

www.admitere.tuiasi.ro

Dosarul care se depune la comisia de înscriere trebuie să conţină (dosarul va fi de tip plic):

** actele se acceptă în copie legalizată doar pentru înmatricularea la forma cu taxă
*** Sunt scutiţi de plata taxei de înscrierela concursul de admitere: premianţii (premiul I, II, III şi menţiune) Concursului "Academician Cristofor Simionescu" sau de la Manifestarea Științifică ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic în activitate; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi. Scutirea de la plata taxei de înscriere se face doar pentru candidaţii care depun actele în original (diploma de bacalaureat sau adeverinţă şi foaia matricolă)!

 

Dacă nu ai net, nu ai timp, nu te descurci, ori nu îți place interfața online, vino direct la Comisie, în sediul facultății! Noi îți stăm la dispoziție zilnic Luni - Vineri între orele 10-13.
Asigurăm consiliere profesională individualizată de nivel înalt.


Termen limită depunere a actelor în original pentru sesiunea I - iulie 2020:
                                               4 septembrie 2020, ora 14:00
.