www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

ADMITERE 2017


www.ch.tuiasi.ro

Când se afişează rezultatele

Rezultatele concursului de admitere se afişează dupa terminarea perioadei de înscriere, la sediul facultăţii şi pe pagina web.