www.tuiasi.ro

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
”Cristofor Simionescu”

ADMITERE 2020


www.icpm.tuiasi.ro

Când se face înmatricularea studenţilor în anul I

Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” se înmatriculează la secretariatul facultăţii la data de începere a anului universitar, respectiv 1 octombrie 2020.

Taxa de înmatriculare este de 30 RON şi se achită la casieria facultăţii, doar cu card bancar (din 1 ianuarie 2017, caseria facultății nu mai acceptă plata cash).

 

Ghidul studentului la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi - ediţia 2013-2014