Cine poate participa 

Competiţia individuală

Comepetiţia individuală se adresează elevilor din ciclul liceal şi constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul chimiei şi chimiei aplicate în protecția mediului, conform programelor şcolare în vigoare. Prin urmare, pot participa elevi din clasele IX – XII.

La concurs pot participa mai multe cadre didactice de la aceeaşi unitate de învăţământ, dar fiecare poate coordona maxim 8 elevi, indiferent în ce clasă se află elevii respectivi. (De exemplu, 2 elevi in clasa a XII-a, 2 elevi in clasa a X-a, 2 elevi în clasa a IX şi nu 8 elevi în clasa XI-a, 8 elevi în clasa a X-a, etc..)

Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a adresa invitaţii speciale pentru cadrele didactice de la unităţile de învăţământ cu statut de partener educaţional al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu".

 

Competiţia pe echipe

Participarea în competiţia pe echipe este opţională. În momentul înscrierii, cadrul didactic coordonator trebuie să precizeze, prin selectarea câmpului corespunzător din formularul de înscriere on-line, dacă doreşte să participe şi în competiţia pe echipe.
Punctajul unei echipe se obţine prin însumarea punctelor obţinute de fiecare elev la concursul individual. Echipele pot fi formate din minim 5, maxim 8 elevi, indiferent de clasa la care aceştia participă la concursul individual. Toţi elevii înscrişi de un cadru didactic vor face parte din echipa acestuia (nu se poate forma o echipă din 5 elevi de către un cadru didactic care a înscris 6, 7 sau 8 concurenţi).

Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de echipe (ex. premii pentru echipele formate din 5 elevi, 6 elevi, etc.).

 

Participarea la concurs este gratuită,
nu se percepe taxă de participare.