Modele de subiecte

1. Chimie și chimie aplicată în înginerie chimică

model subiecte clasa a IX-a
model subiecte clasa a X-a
model subiecte clasa a XI-a
model subiecte clasa a XII-a

2. Chimie aplicată în protecția mediului

model subiecte clasa a IX-a
model subiecte clasa a X-a
model subiecte clasa a XI-a
model subiecte clasa a XII-a

 

Bibliografie concurs

Programa analitică

Important: Noţiunile acumulate în clasele anterioare (de exemplu IX, X, XI pentru clasa a XII-a; IX, X, pentru clasa a XI-a, etc.) fac parte din bagajul de cunoştinţe cu care elevii trebuie să se prezinte la Concursul „Acad. Cristofor Simionescu”. La acestea se adaugă capitolele parcurse de fiecare clasă, de la începerea anului şcolar în curs până la data concursului, conform programei afişate mai sus. 

Pentru rezolvarea subiectelor de Chimie aplicată în protecția mediului nu este necesară parcurgerea unei programe specifice protecției mediului, subiectele respective încadrându-se în programa afișată.