Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu"

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România

Telefon : +40 - 232 278683 / int. 2135 Fax : +40 - 232 271311

E-mail:  hssp.ficpm@gmail.com