Noutăți Ediția a IV-a:  13-14 Aprilie 2024

Subiecte 2024

Răspuns contestații

Rezultate concurs si premii 
Diplomele cu premii
au fost trimise prin email in 25 aprilie 2024, dar multe s-au pierdut in vastul internet... asa ca va propunem in premiera o solutie alternativa pentru a le descarca: https://steam-science.ro/zircon/ Ele vor fi disponile pana in octombrie 2024.

Diplomele de participare au fost trimise in perioada 16-20 aprilie 2024 către elevii care au participat la concurs (ele au fost realizate automat de către programul de înscriere pe baza datelor scrise în formular și nu pot fi corectate).

In perioada 15-17 aprilie 2024, se primesc contestații, doar prin completarea următorului formular (link-contestatii) (nu se primesc contestații cu privire la recorectare, pentru ca aceasta este făcută de platforma de concurs). Rezultatele finale și premiile, vor fi afișate după rezolvarea contestațiilor de către organizatori. Au fost depuse 94 contestatii.

7795 elevi înscriși la ediția a IV-a

Conectarea pe platforma moodle : https://zircon.icpm.tuiasi.ro/

Invitație ZIRCON4

Modele de subiecte și limita materiei.

ZIRCON - Concurs online de Fizică, Chimie și Biologie

Concursul ZIRCON este o competiție școlară internațională, ce se desfășoară online și se adresează elevilor din clasa a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a (vorbitori de limba română). Fiecare elev va primi un subiect online conținând itemi din două discipline, la alegere: fizică, chimie sau biologie. Fiecare elev participant la Zircon va susține proba de concurs de acasă. Participarea unui elev la concurs este opțională și individuală.

Organizator: SOCIETATEA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE IAȘI în parteneriat cu FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI „CRISTOFOR SIMIONESCU” (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași)
  

Prezentare generală

Obiectivele concursului

Concursul își propune:

  • să încurajeze și să promoveze dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul științelor fizicii, chimiei și biologiei;
  • să încurajeze dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a canalelor digitale de comunicare;
  • să crească nivelul de încredere al elevilor și să-i familiarizeze cu testele grilă și cu concursurile desfășurate online
  • să încurajeze elevii pentru urmărirea progresului personal în domeniul fizicii, chimiei și biologiei.

Argument pentru desfășurarea concursului în timpul pandemiei de COVID-19

  • În această perioada, în care școala se desfășoară la distanță, evaluarea online a elevilor este imperios necesară. Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc, sau nu, să atingă obiectivele de învățare. Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță;
  • Concursul ZIRCON vine în ajutorul elevilor și al profesorilor prin evaluarea online a nivelului competențelor dobândite la fizică, chimie și biologie în timpul școlii la distanță;
  • În 3 noiembrie 2020 a fost emis ORDINUL nr. 5.924 privind suspendarea competițiilor și activităților educative naționale, regionale și interjudețene cuprinse în Calendarul Ministerului Educației. Concursul ZIRCON nu face parte din activitățile educative naționale, regionale și interjudețene cuprinse în Calendarul Ministerului Educației și Cercetării deci el nu intră sub incidența Ordinului menționat.
  • Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” este una din facultățile Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași care se bucură de autonomie universitară și nu intră sub incidența Ordinului nr. 5.924.
  • Societatea Profesorilor de Științe din Iași este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. Ea nu face parte din structurile subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Educației.
  • Concursul ZIRCON se desfășoară online, fiecare elev participând la concurs de la domiciliul personal. Astfel sunt respectate cu strictețe prevederile Legii 55 și a celorlalte dispoziții referitoare la securitatea igienico–sanitară.