ZIRCON - Concurs online de Fizică, Chimie și Biologie

Concursul ZIRCON este o competiție școlară interjudețeană, ce se desfășoară online și se adresează elevilor din clasa a VII-a și a IX-a. Fiecare elev va primi un subiect online conținând itemi din două discipline, la alegere: fizică, chimie sau biologie. Concursul se va desfășura la domiciliul fiecărui elev. Participarea unui elev la concurs este opțională și individuală.

Organizator: SOCIETATEA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE IAȘI în parteneriat cu FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI „CRISTOFOR SIMIONESCU” (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași)
  

Ediția I

Data desfășurării primei ediții: 27 martie 2021

Informații pentru participanți: Invitație (circulara 1)

Înscrierea online a elevilor: 7 - 15 Martie 2021 (link)

Modele de subiecte și limita materiei.
 

Prezentare generală

Obiectivele concursului

Concursul își propune:

  • să încurajeze și să promoveze dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul științelor fizicii, chimiei și biologiei;
  • să încurajeze dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a canalelor digitale de comunicare;
  • să crească nivelul de încredere al elevilor și să-i familiarizeze cu testele grilă și cu concursurile desfășurate online
  • să încurajeze elevii pentru urmărirea progresului personal în domeniul fizicii, chimiei și biologiei.

Argument pentru desfășurarea concursului în timpul pandemiei de COVID-19

  • În această perioada, în care școala se desfășoară la distanță, evaluarea online a elevilor este imperios necesară. Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc, sau nu, să atingă obiectivele de învățare. Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță;
  • Concursul ZIRCON vine în ajutorul elevilor și al profesorilor prin evaluarea online a nivelului competențelor dobândite la fizică, chimie și biologie în timpul școlii la distanță;
  • În 3 noiembrie 2020 a fost emis ORDINUL nr. 5.924 privind suspendarea competițiilor și activităților educative naționale, regionale și interjudețene cuprinse în Calendarul Ministerului Educației. Concursul ZIRCON nu face parte din activitățile educative naționale, regionale și interjudețene cuprinse în Calendarul Ministerului Educației și Cercetării deci el nu intră sub incidența Ordinului menționat.
  • Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” este una din facultățile Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași care se bucură de autonomie universitară și nu intră sub incidența Ordinului nr. 5.924.
  • Societatea Profesorilor de Științe din Iași este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. Ea nu face parte din structurile subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Educației.
  • Concursul ZIRCON se desfășoară online, fiecare elev participând la concurs de la domiciliul personal. Astfel sunt respectate cu strictețe prevederile Legii 55 și a celorlalte dispoziții referitoare la securitatea igienico–sanitară.