Modele de subiecte

Limita materiei pentru concursul online de fizică, chimie și biologie „ZIRCON”

FIZICĂ

Materia sem 1.

Clasa a 7-a: Capitolul Fenomene mecanice. Lucru mecanic. Energie (ultima lecție L 8: Extindere: metode de conversie a energiei mecanice)

Clasa a 9-a teoretic și tehnologic: Capitolul Teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică (ultima lecție: Energia potenţială gravitaţională şi elastică)

CHIMIE

Materia sem 1.

Clasa a 7-a: toate capitolele studiate în semestrul I: Capitolul Chimia și viața.Substanțele în natură, Capitolul Atom. Element chimic. Compuși chimici (ultima lecție “Ioni”)

Clasa a 9-a teoretic și tehnologic: Capitolul Starea gazoasă. Starea gazoasă. (ultima lecție Ecuația de stare a gazelor perfecte)

BIOLOGIE

Materia sem 1.

Clasa a 7-a:
Funcțiile de relație  
• Sensibilitatea și mișcarea la plante
• Sistemul nervos la om: - clasificare; - alcătuire, - funcții (encefalul, măduva spinării, nervii); - neuronul - alcătuire și proprietăți
• Organele de simț la om (ochi, ureche, nas, limbă, piele) - alcătuire, funcții
• Particularități ale sensibilității la vertebrate

Clasa a 9-a teoretic și tehnologic:
I. Celula - unitatea structurală si funcțională a vieții:
Noțiuni introductive: Tipuri fundamentale de celule: procariote și eucariote.
Structura, ultrastructura si rolul (enunțare funcțiilor fără descrierea mecanismelor) componentelor celulei: procariote și eucariote: a) învelisul celulei: - membrană celulară (model mozaic fluid); - perete celular; b) citoplasmă: - fundamentală; - structurată - organite celulare: reticul endoplasmic, ribozomi, mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole, incluziuni; c) nucleu – membrană nucleară, nucleoli, carioplasmă – cromatină (acizi nucleici - tipuri si rol).
Diviziunea celulară: mecanism, importanță, clasificare; - indirectă (cariochinetică); - cromozomi si fus de diviziune – alcătuire si rol; - mitoză (faze, importanță); - meioză (etape, faze, importanță).
II. Ereditatea si variabilitatea lumii vii: Concepte: ereditate, variabilitate; Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare: - legile mendeliene ale eredității: - legea purității gameților; - legea segregării independente a perechilor de caractere; - abateri de la segregarea mendeliană.
 

Modele de subiecte