Regulament Concurs ZIRCON 2021

1. Organizatori

 • SOCIETATEA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE DIN IAȘI (SPSI)
 • FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ”CRISTOFOR SIMIONESCU” (FICPMCS), Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din IAŞI

2. Argument

Concursul ZIRCON este un concurs interjudețean online de fizică, chimie și biologie cu subiectele prezentate sub forma unor teste grilă de tipul testelor standardizate.
Un test obișnuit de la clasă, realizat și corectat de aceeași persoană, are o relevanță scăzută deoarece este influențat de blândețea sau severitatea celui care evaluează. Astfel de teste au un puternic caracter subiectiv și nu ar trebui să fie folosite pentru compararea elevilor. Spre deosebire de acestea, testele standardizate au la bază un număr mare de întrebări/probleme, toate calibrate și testate înainte pe un grup de control relevant pentru cei care urmează să le utilizeze. Aceste teste sunt de tip grilă și sunt corectate de computer. Prin urmare, rezultatele lor sunt obiective și lipsite de eroare.
Folosind rezultatele la testele standardizate elevii își pot îmbunătăți performantele atât în timpul școlii cât și la examene. Rezultatele la testele standardizate pot fi folosite de profesori pentru evaluarea sumativă a elevilor.

3. Scopul concursului

 • Realizarea unei evaluări obiective pentru elevii din clasele a VII-a și a IX-a la disciplinele FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE;
 • Oferirea posibilității de autoevaluare a elevilor pentru cele trei discipline;
 • Oferirea posibilității de notare a elevilor folosind rezultatele testelor;
 • Dezvoltarea interesului elevilor pentru studiul fizicii, chimiei și biologiei;
 • Identificarea elevilor pasionați și capabili de performanță la disciplinele din concurs.

4. Comitetul ştiinţific şi de organizare

Comitetul științific (CS) și de organizare (CO) al Concursului ZIRCON este format din președinte, reprezentanți ai FICPMCS și reprezentanți ai SPSI.
Decanul FICPMCS numește, pentru fiecare ediție a Concursului, președintele CO, dintre cadrele didactice din cadrul FICPMCS.
Președintele SPSI numește, pentru fiecare ediție a Concursului președintele CS dintre membrii SPSI.
Președintele CS numește membrii comisiilor științifice de elaborare a subiectelor și membrii comisiilor de verificare a subiectelor pentru fiecare disciplină.
În situații excepționale și/sau neprevăzute în regulament, CO și CS pot stabili noi reguli și lua decizii care să ajute la buna desfășurare a concursului.

5. Desfășurarea concursului

Concursul se va desfășura în fiecare an școlar.
Prima ediție a concursului are loc în anul școlar 2020-2021 și se adresează elevilor din clasele a VII-a și a IX-a de la profilul teoretic și tehnologic, la disciplinele fizică, chimie și biologie. Pentru clasa a IX-a vor fi subiecte separate pentru elevii de la liceele teoretice și pentru cei de la liceele tehnologice. Programa analitică pentru concurs este afișată pe site, alături de modele de subiecte.
Fiecare participant își va alege două discipline la care vor susține concursul. Elevii vor primi câte un test grilă pentru fiecare disciplină în parte. Timpul de lucru va fi de 90 minute.

Fiecare test grilă pentru o disciplină va conține 9 itemi obiectivi cu un singur răspuns corect. Fiecare dintre cei 9 itemi va avea punctaj diferit: 3 itemi notați cu 2 puncte, 3 itemi cu 3 puncte și 3 itemi cu 5 puncte, în total se pot acumula 30 puncte pentru fiecare disciplină. Fiecare din itemi, va avea mai multe răspunsuri, doar răspunsul corect primind punctajul aferent itemului, celelalte răspunsuri fiind penalizate prin scăderea unui punct. Va exista și un răspuns: ”Nu știu” care nu va fi depunctat. (pentru a nu crea confuzii privind rezultatul final, toți elevi primesc din start 20 puncte, valoarea maximă posibil acumulată fiind de 80 puncte, iar valoarea minimă de 2 puncte).
Atenție - Important: Prezentarea itemilor și a răspunsurilor se face aleator pentru fiecare elev. Elevii vor avea posibilitatea să parcurgă itemii doar de 2 (două) ori prin fiecare test grilă, fără a mai fi posibilă revenirea la itemii deja parcurși.
Concursul se va desfășura online, fiecare elev folosind computerul de la domiciliul său. Evaluarea răspunsurilor elevilor este făcută automat de platforma Moodle folosită de organizatori.

6. Înscrierea elevilor

Înscrierea elevilor se va face online prin completarea unui formular.  Informațiile care trebuie furnizate în acest sens sunt:

 • numele, prenumele, clasa, secțiunea și datele de contact (e-mail, telefon) ale elevului care se înscrie la concurs
 • disciplinele la care va susține concursul; numele, prenumele și datele de contact (e-mail, telefon) ale cadrului didactic coordonator la fiecare disciplină de concurs
 • numele, localitatea și județul unității de învățământ de proveniență.

Elevii vor primi pe adresa e-mail furnizată un mesaj automat de la platforma jotform (pe care se realizează înscrierea) care va conține username (adresa de email) și o parolă pentru accesarea contului de concurs de pe platforma Moodle. Elevii vor trebui să nu piardă parola de accesare și nici să nu o divulge spre alte persoane. Organizatorii nu asigura serviciul de recuperare sau schimbare a parolelor. Elevii sunt rugați să verifice datele scrise in email, deoarece acestea sunt cele pe baza cărora se realizează diplomele.
Datele furnizate de participanții la concurs sunt confidențiale și nu vor fi vizionate sau folosite de către terți. Listele cu participanții se afișează pe pagina web a concursului în termen de 24 ore de la încheierea perioadei de înscriere. Elevii participanți trebuie să verifice cu atenție listele de concurs afișate pentru a nu exista greșeli sau erori în repartizarea pe clase și vor semnala prin email comisiei de înscriere corecturile necesare la email concurszircon@gmail.com . Cu trei zile înainte de concurs nu se mai pot face modificări asupra listelor.
Cu trei zile înainte de concurs, pe platforma Moodle va fi deschis un test de antrenament si verificare; toți elevii sunt invitați să parcurgă acest test pentru a verifica funcționarea logării pe platforma Moodle și să se familiarizeze cu platforma de concurs.

7. Rezultatul concursului

După finalizarea concursului, în pe platforma Moodle, fiecare elev va putea să vizualizeze propriile răspunsuri trimise și punctajul obținut la fiecare item. Rezultatul concursului se va afișa pe site în ziua concursului folosindu-se pentru fiecare elev codul pe care acesta l-a primit.
După finalizarea rezultatelor, elevii participanți și cadrele didactice coordonatoare vor primi online certificate de participare personalizate.

8. Dispoziții finale

Concursul se va desfășura pe platforma Moodle moodle.icpm.tuiasi.ro
Accesul pe platforma Moodle

 • Accesul pe platformă va fi permis în ziua concursului și se face pe baza unor date individuale de acces: username si parola
 • Datele de acces (username si parola) vor fi generate automat, pentru fiecare elev, la finalizarea procesului de înscriere
 • Este interzisă transmiterea datelor de acces către alte persoane
 • Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru pierderea datelor individuale de acces.

Orice informație referitoare la organizarea și desfășurarea concursului ZIRCON poate fi făcută publică de reprezentanții organizatorilor.

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Prin completarea formularului de înscriere la Concursul online de fizică, chimie și biologie ZIRCON mă angajez să respect regulile de integritate pe timpul desfășurării Concursului în sistem online, înțelegând prin aceasta:

 • să citesc și să respect regulamentul concursului;
 • să nu discut cu alte persoane în timpul desfășurării concursului;
 • să nu fac apel la surse externe de informare în timpul desfășurării concursului, acestea incluzând materiale scrise, foi completate în prealabil, telefon mobil ori alte mijloace electronice.

Site-ul oficial al Concursului ZIRCON este www.ascchemis.ro/zircon